Квалификация на педагогическите специалисти

Image

Квалификация на педагогическите специалисти: осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ). Целта на проекта е повишаване на квалификацията на служителите в МОН чрез специализирани обучения. ПГСС работи от учебната 2012/2013 г. по проекта. 

© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio