"Образование за утрешния ден"

НОВО: Стартира Дейност 6: "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)" на проекта BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"  за учебната 2019 / 2020 г.

Сформиран клуб: клуб "Мултимедиен свят"

Заповед на Министъра на образованието и науката

Приложение 1

 Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

Обща информация за проекта

Платформа на проекта -https://oud.mon.bg/ 

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

Приложение 2 - Програма

Приложение 3 - Анкетна карта за участие

Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Бланка - проект

Отчет

© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio