ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

ВАКАНЦИИ 2021-2022

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – Есенна ваканция 
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – Коледна ваканция
01.02.2021 г. –                                Междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – Пролетна за I – XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – Пролетна за XII клас

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – ВТОРИ ДЗИ и ДППК
25.05.2022 – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII, X клас

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на X клас 
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на X клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/202 година:

02.02.2021 г. 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)


© 2022 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio