УЧИТЕЛСКИ ЕКИП

Учители

Гинка Иванова Йорданова  – директор, учител по икономика

Анета Петлешкова –  заместник - директор по учебната дейност, Математика, Информатика

Галина Борисова – старши учител, Български език и литература, философски цикъл

Тодорка Костадинова – старши учител, Английски език, Биология, Химия, Чужд език по професията

Невяна Петкова – старши учител, История, География, Психология, Свят и личност

Ервин Ибрям –  учител, Физика, Информационни технологии и  Физическо възпитание и спорт

Инж. Даниела Георгиева – старши учител, професионална подготовка - теория и практика

Инж. Димитър Иванов – старши учител, професионална подготовка - теория и практика

Инж. Надя Кръстева старши учител, професионална подготовка - теория и практика

Зооинж. Рашид Абтула – учител, професионална подготовка - теория и практика

Ерхат Мустафа - учител, професионална подготовка - практика

Елиз Бакал - учител, Информационни технологии и Математика

Айфер Ахмед - учител, Български език и литература, Педагогически съветник

Калоян Кръстев - учител, Български език и литература, Английски език

Иванка Келпековаучител, Български език и литература, Френски език

Метин Мехмедучител, професионална подготовка - практика

Елиф Халим - Ресурсен учител


© 2022 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio