СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА

КЛАССПЕЦИАЛНОСТБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
„ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“12
„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“12
„Трайни насаждения“9
„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“10
10А„Автотранспортна техника“10
10Б„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“5
11А„Пчеларство и бубарство"16
11А„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“20
12А„Трайни насаждение“15
12А„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“4


© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio