ЦОИДУЕМ

 
През 2020г. ПГСС спечели проект ,,Заедно можем повече, заедно сме по-усмихнати" към ЦОИДУЕМ. Проектът включва семинар на тема ,, Защо трябва да съм толерантен", клубове по интереси, образователна екскурзия и училищно мероприятие. Целите на проекта са свързани с интегриране на учениците, превръщане на училището в привлекателна и толерантна среда.
По проекта на ЦОИДУЕМ -  „Заедно можем повече, заедно сме по - усмихнати“

се създадоха    два клуба:  „ Млад  фермер“ и „Озеленяване и цветарство“. Обучението в тях се осъществи по предварително направени тематични програми свързани с подготовката на учениците за провеждането на националните състезания по професиите. В занятията  за по- добра мотивация на  учениците   се използваха интерактивни методи на преподаване, прилагани на " добри практика", за развиване на умения и компетентности и за участие на учениците в регионални и национални състезания.

   В клубовете се включиха  по 10 ученици от различни класове и различен етнически произход. В продължение на девет  месеца, 32 часа бяха разпределени по 3 или 4 часа на месец. В клубовете  участваха  ученици на доброволен принцип имащи интерес към участие в съответното национално състезание. Заниманията  се провеждаха по предварително изготвен график, които  включваше подготовката и провеждането на училищния, регионален и национален кръг на състезанията по професиите./ Национално състезание " Млад фермер" и национално състезание " Озеленяване и цветарство"/.  Учениците с различен етнос от двата  клуба се научиха да работят в екип, без това да  е някаква пречка. Всеки уважаваше и зачиташе мнението на останалите.
Спечелилите училищния кръг  на състезанията  сформираха отборите  на гимназията, които участваха в националните състезания- „ Млад  фермер“ и „Озеленяване и цветарство“.

 1. „ Млад фермер“ :
 • Училищен кръг – 09.03.2021г.
 • Регионален кръг за Северна България, 26-28-04. 2021 г. гр. Провадия
 1. „Озеленяване и цветарство“:
 • Училищен кръг – 10.03.2021г.
 • Национален кръг, 14-16.05. 2021 г. гр. Сандански  

Отборите се състоят от по трима участници, които се състезават в  3 направления:

 • НС „Млад фермер“ :
 • Направление “Растениевъдство“;
 • Направление „Животновъдство“;
 • Направление “Механизация на селското стопанство“
 • НС „ Озеленяване и цветарство“:
 • „Изработка на бижу от цветя“;
 • „Изработка на букет“ ;
 • „Аранжиране на кошница“.

 Резултатите не закъсняха. Учениците се подготвиха добре и се представиха достойно в националните състезания по професиите и представиха достойно гимназията. Получиха грамоти и много положителни емоции,  запознаха и намериха много приятели от сродни гимназии от цялата страна.

По време на провеждане на занятията интереса на учениците постепенно се повишаваше, също така и тяхната ангажираност. Всички задачи се изпълняваха  отговорно и с повишено внимание. Повиши се мотивацията на учениците за учене и редовно посещение на учебните занятия. Учениците станаха по – толерантни, което подпомогна преодоляването на бариерите на общуване между различните етноси.

 ЛОГО

 

 

 

 
© 2024 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio