Консултации

КЛАССПЕЦИАЛНОСТБРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
„ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“12
„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“12
„Трайни насаждения“9
„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“10
10А„Автотранспортна техника“10
10Б„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“5
11А„Пчеларство и бубарство"16
11А„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“20
12А„Трайни насаждение“15
12А„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“4
КласКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛВреме на провеждане Място на провеждане
8а КЛАСНалян ХюсеинЧетвъртък - 09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
8б КЛАСАйфер АхмедВторник - 09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
9а КЛАСЕлиф ХалимВторник - 08.00 - 08.45 ч.Учителска стая
9б КЛАСПолина ХристоваСряда - 09:00 - 09:45 ч.Учителска стая
10а КЛАСМетин МехмедСряда - 10.45 - 11.30 ч.Учителска стая
10б КЛАСРашид АбтулаЧетвъртък - 10.00 - 10.45 ч.Каб. 101, хранилище
11а КЛАСЕрхат МустафаЧетвъртък - 08.00 - 8.45 ч.Учителска стая
12а КЛАСДаниела ГеоргиеваПетък - 09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Гинка Йорданова - директорВторник10.00 - 10.45 ч.Каб. Директор
Анета Петлешкова - зам директор, уч. дейностСряда10.00 - 10.45 ч.Каб. ЗДУД
Галина Борисова - старши учителПонеделник10.45 - 11.30 ч.Заседателна зала
Даниела Георгиева - старши учителПонеделник11.30 - 12.15 ч.Учителска стая
Донка Димова - старши учителПонеделник08.00 - 08.45 ч.Учителска стая
Налян Хюсеин- учителВторник09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Надя Кръстева - старши учителСряда09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Димитър Иванов - старши учителВторник10.00 - 10.45 ч.Каб. 102, хранилище
Ервин Ибрям - старши учителВторник09.45 - 09.45 ч.Компютърен кабинет
Ерхат Мустафа - учителПонеделник09.00 - 09.45 ч.Каб. 102 хранилище
Полина Христова - учителЧетвъртък09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Рашид Абтула - учителСряда12.00 - 12.45 ч.Каб. 101 хранилище
Калоян Кръстев - учителЧетвъртък10.00 - 10.45 ч.Учителска стая
Насуф Даил- учителСряда10.45 - 11.30 ч.Учителска стая
Метин Мехмед - учителПонеделник10.00 - 10.45 ч.Каб. 102
Наим НаимВторник10.00 - 10.45 ч.Каб. 101 хранилище
Айфер ахмед - учителПонеделник09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Ана- Мария ДрагоеваПонеденик, Сряда, Четвъртък, Петък13.45 - 14.30 ч.Ресурсен кабинет
Елиф Халим - учител, педагогически съветникПонеделник10.45 - 10.45 ч. 11.30-13.00 ч.
Вторник10.00 - 10.45 ч.
Сряда09.00 - 09.30 ч. 10.45- 14.45
Четвъртък09.00 - 09.30 ч. 10.45-14.45ч.
Петък
Гинка Йорданова - директорВторник10.00 - 10.45 ч.Каб. Директор
Анета Петлешкова - зам директор, уч. дейностСряда10.00 - 10.45 ч.Каб. ЗДУД
Галина Борисова - старши учителПонеделник10.45 - 11.30 ч.Заседателна зала
Даниела Георгиева - старши учителПонеделник11.30 - 12.15 ч.Учителска стая
Донка Димова - старши учителПонеделник08.00 - 08.45 ч.Учителска стая
Налян Хюсеин- учителВторник09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Надя Кръстева - старши учителСряда09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Димитър Иванов - старши учителВторник10.00 - 10.45 ч.Каб. 102, хранилище
Ервин Ибрям - старши учителВторник09.45 - 09.45 ч.Компютърен кабинет
Ерхат Мустафа - учителПонеделник09.00 - 09.45 ч.Каб. 102 хранилище
Полина Христова - учителЧетвъртък09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Рашид Абтула - учителСряда12.00 - 12.45 ч.Каб. 101 хранилище
Калоян Кръстев - учителЧетвъртък10.00 - 10.45 ч.Учителска стая
Насуф Даил- учителСряда10.45 - 11.30 ч.Учителска стая
Метин Мехмед - учителПонеделник10.00 - 10.45 ч.Каб. 102
Наим НаимВторник10.00 - 10.45 ч.Каб. 101 хранилище
Айфер ахмед - учителПонеделник09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Ана- Мария ДрагоеваПонеденик, Сряда, Четвъртък, Петък13.45 - 14.30 ч.Ресурсен кабинет
Елиф Халим - учител, педагогически съветникПонеделник10.45 - 10.45 ч. 11.30-13.00 ч.
Вторник10.00 - 10.45 ч.
Сряда09.00 - 09.30 ч. 10.45- 14.45
Четвъртък09.00 - 09.30 ч. 10.45-14.45ч.
Петък
Гинка Йорданова - директорВторник10.00 - 10.45 ч.Каб. Директор
Анета Петлешкова - зам директор, уч. дейностСряда10.00 - 10.45 ч.Каб. ЗДУД
Галина Борисова - старши учителПонеделник10.45 - 11.30 ч.Заседателна зала
Даниела Георгиева - старши учителПонеделник11.30 - 12.15 ч.Учителска стая
Донка Димова - старши учителПонеделник08.00 - 08.45 ч.Учителска стая
Налян Хюсеин- учителВторник09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Надя Кръстева - старши учителСряда09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Димитър Иванов - старши учителВторник10.00 - 10.45 ч.Каб. 102, хранилище
Ервин Ибрям - старши учителВторник09.45 - 09.45 ч.Компютърен кабинет
Ерхат Мустафа - учителПонеделник09.00 - 09.45 ч.Каб. 102 хранилище
Полина Христова - учителЧетвъртък09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Рашид Абтула - учителСряда12.00 - 12.45 ч.Каб. 101 хранилище
Калоян Кръстев - учителЧетвъртък10.00 - 10.45 ч.Учителска стая
Насуф Даил- учителСряда10.45 - 11.30 ч.Учителска стая
Метин Мехмед - учителПонеделник10.00 - 10.45 ч.Каб. 102
Наим НаимВторник10.00 - 10.45 ч.Каб. 101 хранилище
Айфер ахмед - учителПонеделник09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Ана- Мария ДрагоеваПонеденик, Сряда, Четвъртък, Петък13.45 - 14.30 ч.Ресурсен кабинет
Елиф Халим - учител, педагогически съветникПонеделник10.45 - 10.45 ч. 11.30-13.00 ч.
Вторник10.00 - 10.45 ч.
Сряда09.00 - 09.30 ч. 10.45- 14.45
Четвъртък09.00 - 09.30 ч. 10.45-14.45ч.
Петък
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

за първия учебен срок, 2023 / 2024 учебна година
Утвърден със Заповед № 42/ 15.09.2023 г. 

КласКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛВреме на провеждане Място на провеждане
8а КЛАСНалян ХюсеинЧетвъртък - 09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
8б КЛАСАйфер АхмедВторник - 09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
9а КЛАСЕлиф ХалимВторник - 08.00 - 08.45 ч.Учителска стая
9б КЛАСПолина ХристоваСряда - 09:00 - 09:45 ч.Учителска стая
10а КЛАСМетин МехмедСряда - 10.45 - 11.30 ч.Учителска стая
10б КЛАСРашид АбтулаЧетвъртък - 10.00 - 10.45 ч.Каб. 101, хранилище
11а КЛАСЕрхат МустафаЧетвъртък - 08.00 - 8.45 ч.Учителска стая
12а КЛАСДаниела ГеоргиеваПетък - 09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
УчителУчебен предметДен от седмицатаЧас на провежданеМясто на провеждане
Гинка Йорданова - директорПредприемачествоВторник14.45 - 15.30 ч.Каб. 302
Анета Петлешкова - зам. директор, уч. дейностМатематикаСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 302
Полина ХристоваБЕЛ, Френски езикСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 303
Галина БорисоваБЕЛВторник14.45 - 15.30 ч.Каб. 301
Налян ХюсеинГеография, Биология, ФилософияПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 401
Елиф ХалимМатематикаПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 302
Надя КръстеваЖивотновъдство,ТО, ТС, БМ, Микробиология,ОТХПЧетвъртък14.45 - 15.30 ч.Каб. 404
Рашид АбтулаЖивотновъдство, ТО, ТС, СМХВП,ПА в ХРПЧетвъртък14.45 - 15.30 ч.Каб. 101
Наим НаимОТХП, СМХВП, ТО на специалносттаСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 101
Даниела ГеоргиеваРастениевъдствоЧетвтртк14.45 - 15.30 ч.Каб. 402
Ервин ИбрямФизика и ИТВторник14.45 - 15.30 ч.Каб. 403
Донка ДимоваБиология и ЗОО, Химия и ООС, Екология, ФилософияСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 304
Димитър ИвановТА, ССТ, ЗТ, ТЧПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 102
Ерхат МустафаБД, Машинознание, ЗТ, ЕЗТ ОЗСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 102
Калоян КръстевАЕ,Философия,БМПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 401
Айфер АхмедАЕ, БЕЛПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 303
Метин МехмедМЕ, ТМ, ЕЕ, ТЧ,Вторник14.45 - 15.30 ч.Каб. 103
Насуф ДаилИстория, География, ГОСряда14.45- 15.30


ГРАФИК за приемно време на педагогическите специалисти за среща с родители през   първия учебен срок на учебната 2023/2024 г.

Утвърден със Заповед №41/ 15.09.2023 г.

Гинка Йорданова - директорВторник10.00 - 10.45 ч.Каб. Директор
Анета Петлешкова - зам директор, уч. дейностСряда10.00 - 10.45 ч.Каб. ЗДУД
Галина Борисова - старши учителПонеделник10.45 - 11.30 ч.Заседателна зала
Даниела Георгиева - старши учителПонеделник11.30 - 12.15 ч.Учителска стая
Донка Димова - старши учителПонеделник08.00 - 08.45 ч.Учителска стая
Налян Хюсеин- учителВторник09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Надя Кръстева - старши учителСряда09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Димитър Иванов - старши учителВторник10.00 - 10.45 ч.Каб. 102, хранилище
Ервин Ибрям - старши учителВторник09.45 - 09.45 ч.Компютърен кабинет
Ерхат Мустафа - учителПонеделник09.00 - 09.45 ч.Каб. 102 хранилище
Полина Христова - учителЧетвъртък09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Рашид Абтула - учителСряда12.00 - 12.45 ч.Каб. 101 хранилище
Калоян Кръстев - учителЧетвъртък10.00 - 10.45 ч.Учителска стая
Насуф Даил- учителСряда10.45 - 11.30 ч.Учителска стая
Метин Мехмед - учителПонеделник10.00 - 10.45 ч.Каб. 102
Наим НаимВторник10.00 - 10.45 ч.Каб. 101 хранилище
Айфер ахмед - учителПонеделник09.00 - 09.45 ч.Учителска стая
Ана- Мария ДрагоеваПонеденик, Сряда, Четвъртък, Петък13.45 - 14.30 ч.Ресурсен кабинет
Елиф Халим - учител, педагогически съветникПонеделник10.45 - 10.45 ч. 11.30-13.00 ч.
Вторник10.00 - 10.45 ч.
Сряда09.00 - 09.30 ч. 10.45- 14.45
Четвъртък09.00 - 09.30 ч. 10.45-14.45ч.
Петък

УчителУчебен предметДен от седмицатаЧас на провежданеМясто на провеждане
Гинка Йорданова - директорПредприемачествоВторник14.45 - 15.30 ч.Каб. 302
Анета Петлешкова - зам. директор, уч. дейностМатематикаСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 302
Полина ХристоваБЕЛ, Френски езикСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 303
Галина БорисоваБЕЛВторник14.45 - 15.30 ч.Каб. 301
Налян ХюсеинГеография, Биология, ФилософияПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 401
Елиф ХалимМатематикаПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 302
Надя КръстеваЖивотновъдство,ТО, ТС, БМ, Микробиология,ОТХПЧетвъртък14.45 - 15.30 ч.Каб. 404
Рашид АбтулаЖивотновъдство, ТО, ТС, СМХВП,ПА в ХРПЧетвъртък14.45 - 15.30 ч.Каб. 101
Наим НаимОТХП, СМХВП, ТО на специалносттаСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 101
Даниела ГеоргиеваРастениевъдствоЧетвтртк14.45 - 15.30 ч.Каб. 402
Ервин ИбрямФизика и ИТВторник14.45 - 15.30 ч.Каб. 403
Донка ДимоваБиология и ЗОО, Химия и ООС, Екология, ФилософияСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 304
Димитър ИвановТА, ССТ, ЗТ, ТЧПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 102
Ерхат МустафаБД, Машинознание, ЗТ, ЕЗТ ОЗСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 102
Калоян КръстевАЕ,Философия,БМПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 401
Айфер АхмедАЕ, БЕЛПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 303
Метин МехмедМЕ, ТМ, ЕЕ, ТЧ,Вторник14.45 - 15.30 ч.Каб. 103
Насуф ДаилИстория, География, ГОСряда14.45- 15.30


ГРАФИК за КОНСУЛТАЦИИ на учители по учебни предмети през първия учебен срок на учебната 2023/2024 г.

Утвърден със Заповед №40/ 15.09.2023 г.

УчителУчебен предметДен от седмицатаЧас на провежданеМясто на провеждане
Гинка Йорданова - директорПредприемачествоВторник14.45 - 15.30 ч.Каб. 302
Анета Петлешкова - зам. директор, уч. дейностМатематикаСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 302
Полина ХристоваБЕЛ, Френски езикСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 303
Галина БорисоваБЕЛВторник14.45 - 15.30 ч.Каб. 301
Налян ХюсеинГеография, Биология, ФилософияПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 401
Елиф ХалимМатематикаПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 302
Надя КръстеваЖивотновъдство,ТО, ТС, БМ, Микробиология,ОТХПЧетвъртък14.45 - 15.30 ч.Каб. 404
Рашид АбтулаЖивотновъдство, ТО, ТС, СМХВП,ПА в ХРПЧетвъртък14.45 - 15.30 ч.Каб. 101
Наим НаимОТХП, СМХВП, ТО на специалносттаСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 101
Даниела ГеоргиеваРастениевъдствоЧетвтртк14.45 - 15.30 ч.Каб. 402
Ервин ИбрямФизика и ИТВторник14.45 - 15.30 ч.Каб. 403
Донка ДимоваБиология и ЗОО, Химия и ООС, Екология, ФилософияСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 304
Димитър ИвановТА, ССТ, ЗТ, ТЧПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 102
Ерхат МустафаБД, Машинознание, ЗТ, ЕЗТ ОЗСряда14.45 - 15.30 ч.Каб. 102
Калоян КръстевАЕ,Философия,БМПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 401
Айфер АхмедАЕ, БЕЛПонеделник14.45 - 15.30 ч.Каб. 303
Метин МехмедМЕ, ТМ, ЕЕ, ТЧ,Вторник14.45 - 15.30 ч.Каб. 103
Насуф ДаилИстория, География, ГОСряда14.45- 15.30


© 2023 ПГСС - СИТОВО. Всички права запазение. Дизайн MADHOUSE Studio